Nasi Kotak Ayam Bakar
Rp28.500
Nasi Kotak Ayam Bakar Madu
Rp27.000
Nasi Kotak Ayam Kosek Ijo
Rp26.000
Nasi Kotak Ayam Kosek Merah
Rp26.000
Nasi Kotak Ayam Printil
Rp26.000
Nasi Kotak Bakar
Rp31.000Rp32.000
Nasi Kotak Bakar Isi
Rp36.000Rp38.000
Nasi Kotak Bakar Spesial
Rp43.000Rp44.000
Nasi Kotak Bandeng
Rp25.000
Nasi Kotak Berkat Urap
Rp37.000
Nasi Kotak Empal Gepuk
Rp29.000
Nasi Kotak Galantine Ayam
Rp29.000
Nasi Kotak Liwet Sunda
Rp32.500Rp42.500
Nasi Kotak Sapi Maranggi
Rp37.000
Nasi Kotak Timbel Ayam
Rp43.000Rp45.000
whatsapp Chat Whatsapp kami